Föra Register Över Personuppgiftsbehandlingar

När det gäller befolknings- och socioekonomiska register kan du i vissa fall, förutom från SCB, få uppgifter direkt från myndigheterna som samlar in uppgifterna. Alla myndigheter, däribland universitet och högskolor, kan till exempel hämta folkbokföringsuppgifter direkt från Skatteverket. I många fall accepterar mottagarlandets myndigheter dokument på engelska, men det måste du först ha försäkrat dig […]