När det gäller befolknings- och socioekonomiska register kan du i vissa fall, förutom från SCB, få uppgifter direkt från myndigheterna som samlar in uppgifterna. Alla myndigheter, däribland universitet och högskolor, kan till exempel hämta folkbokföringsuppgifter direkt från Skatteverket.

I många fall accepterar mottagarlandets myndigheter dokument på engelska, men det måste du först ha försäkrat dig om, innan varan sänds i väg. I vissa fall krävs det att du lägger in informationen i Traces och tar ut handelsdokumentet därifrån. Om du har lagt en beställning i vår webbutik kan vi lämna ut till logistikföretaget de personuppgifter som är nödvändiga för leveransen, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder en krypterad SSL-förbindelse och brandmurar och inloggning på sidan sker med användarnamn och lösenord. Webbplatsen uppdateras regelbundet, vilket stärker webbplatsens datasäkerhet. Den registrerade har rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om hen anser att hens personuppgifter inte har behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

När en motivering till att du behöver ett licensläkemedel skickas in till E-hälsomyndigheten lagras information om dig i KLAS. För att ta bort informationen som finns om dig i receptdepå djur behöver du besöka ett apotek och återkalla ditt samtycke. Du får då recepten omvandlade från elektroniska recept till pappersrecept och din information tas bort följande natt. I registret finns möjlighet för vårdpersonal att beställa hela förpackningar till dig av sådana läkemedel som inte kan dosförpackas. Det finns även möjlighet för vårdpersonal att skicka meddelanden om dig till ditt dosapotek och vice versa.

Hur Används Uppgifterna?

Optik Smarteyes AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Däremot hanteras ibland distribution av marknadsföringsmaterial och insamling av statistik gemensamt för oss vcomp120 och andra bolag inom vår koncern.

Om Man Avser Att Endast Lämna Uppgifter Via Api

När personuppgifterna i registret behandlas av Läkemedelsverket är den myndigheten personuppgiftsansvarig. Fördelarna med att ha ett centraliserat arkiv för att lagra data som ofta används av både systemet och programvaran som körs på systemet är mycket uppenbara. Deras konto har ett visst register nycklar och motsvarande registervärden lagrade under den aktuella användarens SID. Det här avsnittet av registret innehåller registernycklar, registerundernycklar och registervärden. Beroende på nivån på den behörighet en användare har beviljats, skulle han få åtkomst till vissa delar av dessa nycklar. Eftersom varje del av operativsystemet kontinuerligt kommunicerar med Windows-registret, måste det lagras i mycket snabb lagring. Därför är den här databasen designad för extremt snabb läsning och skrivning samt effektiv lagring.

Konsortiet tillsammans med ytterligare ett stort antal svenska lärosäten arbetar för att utveckla en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata. Individuppgifter som forskare själva har samlat in eller på annat sätt sammanställt från olika källor kallar vi för forskargenererade data.